Örgün ve II. Öğretim

  • Genel Bilgiler    
  • Öğretim Elemanları   
  • Dersler   
  • Dosya/Resim   
Kuruluş:
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı  , 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında, Mersin Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’nde Büro Yönetimi ve Sekreterlik  Programı adı altında örgün öğretime, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında da ek kontenjan ile öğrenci alarak ikinci öğretimine  başlamıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından bu yana da Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü adı altında  faaliyetlerine devam etmektedir. Örgün öğretimde 40 öğrenci, ikinci öğretim de 40 öğrenci olmak üzere toplamda 80 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Kazanılan Derece:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” alanında Ön Lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi: 
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları:
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve mezuniyet not ortalamasına göre sınavsız geçiş hakkını kullanarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince tercih ettiği programlara yerleştirilmesi, Programımızın kontenjanlarının dolmaması halinde Lise programlarından Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı neticesinde yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal)  Tanınması Hakkında Kurallar:
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz bulunmamaktadır. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, ingilizce dersinden muaf olurlar. Daha önce Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans veya Lisans Programlarında okumuş, mezun olmuş veya herhangi bir nedenle ilişini kesmiş, sonra programımızı tercih etmek sureti ile Yüksekokulumuza kayıt yaptırmış öğrencilerin önceki eğitim kurumunda/kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerin, programımızdaki derslerle kredi ve içerik uyumunun olması, Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans  Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olması kaydı ile bu derslerden muaf tutulmaları mümkündür.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.
Program Profili:
Programın amacı; etkin iletişim tekniklerini ve zamanı etkin kullanabilen, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı yetiştirmektir Programın hedefi; Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
Program Çıktıları:
1-Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilmek,
2-Kriz-stres yönetimi, iş planı ve ergonomik büro düzenlemeleri yapmak,
3-Toplantı gündemi oluşturmak ve toplantı yönetimi yapmak,
4-Bilgi yönetimi kapsamında gerekli faaliyetleri yapmak,
5-Mesleki yazışmalar yapmak,
6-Muhasebe paket programlarını ve ofis programlarını etkin kullanabilmek,
7-Dosyalama Arşivleme yapmak,
8-Mesleki etik değerlere uygun davranmak,
9-Halkla ilişkiler faaliyeti yapmak,
10-Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak ,
11-Teknolojik cihazları kullanabilmek,
12-Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkilerini bilmek,
13-Ekonomiyi tanımak , muhasebe ve finans işlemlerini yapmak,
14-Mesleki yabancı dil tekniklerini bilmek ve uygulamaları yapabilmek,
15-Kalite yönetim sistemlerini uygulamak.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlarımız;
*Özel kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.
*KPSS sınavı ile bakanlıklarda
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği memuru olarak görev alabilmektedirler.;
Üst Derece Programlarına Geçiş:
Mezunlarımız; 2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı sonucunda, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca, 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci Açıköğretim Fakültesinin alanları ile ilgili 4 yıllık bölümlerine sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili bölüme 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları:
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.
Çalışma şekli:
Örgün ve ikinci öğretim
Adres ve İletişim Bilgileri:
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hatice ÇİL e:mail:haticecil@mersin.edu.tr
ECTS/DS Koordinatörü Öğr. Gör. Hatice ÇİL e:mail:haticecil@mersin.edu.tr
Adres Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Çiftlikköy Merkez Kampusu
Posta Kodu  33343
Telefon  3243610001
Fax  3243570222
Web Adresi  http://sbmyo.mersin.edu.tr
e-mail  sbmyo@mersin.edu.tr
Ülke Türkiye
İl Mersin
İlçe Yenişehir
Bölüm Olanakları:
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında, 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Programda tüm öğretim görevlilerinin bilgisayarı ve her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, program Farabi, Leonardo Da Vinci gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Çift anadal ve yan dal programları ile Mersin Üniversitesi öğrencilerinin disiplinlerarası eğitim görmelerine olanak sağlamaktadır.

Unvan

Görevi

Adı Soyadı

Email Dahili
Öğr. Gör. Bölüm Başkanı Hatice ÇİL haticecil@mersin.edu.tr

6918

Öğr. Gör. Bölüm Başkanı Yardımcısı Özlem ERDOĞAN ozlemerdogan@mersin.edu.tr

6917

Öğr. Gör.   Burcu PEKDUYURUCU AYDIN @mersin.edu.tr
6937
İKMEP dersleri için tıklayınız!
1. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı
Te
Uy
D.Saati
Z/M/S
AKTS
TD-101 Türk Dili-I
2
0
2
 
2
AİL-101 A.İ.İ.T.-I
2
0
2
 
2
YD-107 İngilizce-I
4
0
4
 
4
BYS-101 İşletme-I
3
0
3
 
3
BYS-103 Ticari Matematik
2
0
2
 
3
BYS-105 Temel Hukuk
2
0
2
 
2
BYS-107 Klavye Teknikleri
3
1
4
 
4
BYS-109 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2
0
2
 
2
  TOPLAM
20
1
21
 
22
  Seçmeli Dersler
SBM-111 İşletme Yönetimi-I
3
0
3
 
4
BYS-111 Bilgi Yönetimi
2
0
2
 
2
BYS-113 Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
0
2
 
3
PAZ-113 Pazarlama İlkeleri-I [Paz-I]
3
0
3
 
3
  TOPLAM
10
0
10
12
2. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı
Te
Uy
D.Saati
Z/M/S
AKTS
TD-102 Türk Dili-II
2
0
2
 
2
AİL-102 A.İ.İ.T.-II
2
0
2
 
2
YD-108 İngilizce-II
4
0
4
 
4
SBM-114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2
1
3
 
4
BYS-102 Dosyalama ve Arşivleme
2
1
3
 
4
BYS-104 Mesleki Yazışmalar
3
1
4
 
4
BYS-106 Ekonomi-I
2
0
2
 
2
  TOPLAM
17
3
20
 
22
  Seçmeli Dersler          
SBM-110 İşletme Yönetimi-II
3
0
3
 
5
SBM-112 İletişim
2
0
2
 
2
BYS-108 Örgütsel Davranış
2
0
2
 
3
PAZ-134 İstatistik [Paz]
2
1
3
 
3
   
9
1
10
13
3. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı
Te
Uy
D.Saati
Z/M/S
AKTS
BYS-201 Bilgisayar Büro Programları-I
3
1
4
 
4
BYS-203 Etkili ve Güzel Konuşma
2
0
2
 
3
BYS-205 Muhasebe
3
1
4
 
5
BYS-207 Mesleki İngilizce-I
4
0
4
 
4
BYS-209 Teknoloji Kullanımı
2
0
2
 
3
SBM-213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2
0
2
 
3
  TOPLAM
18
2
20
 
22
  Seçmeli Dersler          
BYS-211 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
0
2
 
2
BYS-213 Büro Yönetimi
2
1
3
 
4
BYS-215 Sektör Uygulamaları-I
5
2
6
 
6
TSH-211 İnsan Kaynakları Yönetimi [Sey]
2
0
2
 
2
  TOPLAM
11
1
12
14
4. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı
Te
Uy
D.Saati
Z/M/S
AKTS
BYS-202 Yönetici Asistanlığı
3
1
4
 
4
BYS-204 Bilgisayar Muhasebe Yazılımları
3
1
4
 
5
BYS-206 Mesleki İngilizce II
3
1
4
 
4
BYS-208 Kamu Özel Kesim ve Yapısı
3
0
3
 
4
BYS-210 Halkla İlişkiler
2
0
2
 
2
SBM-214 Kalite Güvencesi ve Standartları
3
0
3
 
3
  TOPLAM
17
3
20
 
22
  Seçmeli Dersler          
SBM-210 Meslek Etiği
2
0
2
 
2
BYS-212 Toplantı Yönetimi
2
0
2
 
2
BYS-214 Bilgisayar Büro Programları-II
3
1
4
 
4
BYS-216 Tıbbi Sekreterlik
2
0
2
 
2
  TOPLAM
9
1
10
10
METEB dersleri için tıklayınız!
DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K İçerik
1. Dönem Dersleri
TD101 TÜRK DİLİ I 2 0 2
AIL101 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2
BIL107 BİLGİSAYAR - 1 (A+B) 1 1 2
SEK115 PROTOKOL BİLGİSİ 2 0 2
YD107 İNGİLİZCE I 4 0 4
SEK107 TİCARİ MATEMATİK 2 0 2
SEK105 GENEL İŞLETME 3 0 3
SEK113 KLAVYE TEKNİKLERİ 1 2 2
SEK109 SEKRETERLİK BİLGİSİ 2 0 2
ISL129 TEMEL HUKUK 2 0 2
2. Dönem Dersleri
TD102 TÜRK DİLİ II 2 0 2
AIL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
SEK128 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 3
SEK132 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 2
SEK136 MESLEKİ YAZIŞMALAR 1 2 2
SEK130 GENEL İLETİŞİM 2 0 2
SEK110 GENEL EKONOMİ 3 0 3
BIL118 BİLGİSAYAR -II 1 1 2
YD108 İNGİLİZCE - II 4 0 4
SEK134 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ 2 1 3
3. Dönem Dersleri
SEK251 BÜRO YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMI 3 1 4
SEK253 GENEL MUHASEBE 2 1 3
SEK237 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 1 1 2
BİL213 BİLGİSAYAR - III (A+B) 3 1 4
SEK241 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 2 2 3
SEK245 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
SEK257 İSTATİSTİK 2 0 2
4. Dönem Dersleri
SEK242 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
SEK226 YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ 2 1 3
SEK230 KAMU-ÖZEL KESİMİ YAPISI VE İLİŞKİLE 2 1 3
SEK214 BİLGİSAYAR - IV (A+B) 3 1 4
SEK234 MESLEKİ İNGİLİZCE - II 2 2 3
SEK236 ÇALIŞMA PİSİKOLOJİSİ 3 0 3
SEK244 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER 2 1 3
RESİM(LER) VE DOSYA(LAR)